MIASTA – OKRĘTY

W skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wchodzi pięć okrętów transportowo-minowych, które noszą nazwy polskich miast: Lublina, Gniezna, Poznania, Krakowa i Torunia. Nadanie okrętom nazw miast było szczególnym podkreśleniem związków Marynarki Wojennej z różnymi regionami kraju. Jednocześnie jest świadectwem, że nie tylko polskie Wybrzeże leży nad Bałtykiem lecz cała Polska jest państwem morskim.
Dla podkreślenia związków miast z okrętami powstał projekt edukacyjny o nazwie MIASTA – OKRĘTY. Jego założeniem jest promocja idei Polski jako państwa morskiego. Poprzez podkreślanie związków różnych regionów i miejsc w Polsce z morzem, a także historią i współczesną Marynarką Wojenną projekt ma głównie oddziaływać na dzieci i młodzież. Projekt ma charakter edukacyjny i wychowawczy. W ramach projektu organizowane są konkursy historyczne, plastyczne, fotograficzne i muzyczne, wystawy wyjazdowe, ekspozycje zabytków i pamiątek ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej, a także wycieczki dla dzieci i młodzieży połączone ze zwiedzaniem polskich baz morskich, okrętów oraz miejsc pamięci narodowej na Wybrzeżu. Pierwszym punktem projektu „Miasta – Okręty” była organizacja, we wtorek, 12 października 2004 roku, przez władze Lublina uroczystych obchodów 15. rocznicy podniesienia bandery na okręcie ORP „LUBLIN”.

admin -

Comments are closed on this post.