All Posts Tagged
Tag: ‘MIASTA – OKRĘTY’

MIASTA – OKRĘTY

W skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wchodzi pięć okrętów transportowo-minowych, które noszą nazwy polskich miast: Lublina, Gniezna, Poznania, Krakowa i Torunia. Nadanie okrętom nazw miast było szczególnym podkreśleniem związków Marynarki Wojennej z różnymi regionami kraju. Jednocześnie jest świadectwem, że nie tylko polskie Wybrzeże leży nad Bałtykiem lecz cała Polska jest państwem morskim. Dla […]

Read More