All Posts Tagged
Tag: ‘Okręt Transportowy’

MIASTA – OKRĘTY

W skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wchodzi pięć okrętów transportowo-minowych, które noszą nazwy polskich miast: Lublina, Gniezna, Poznania, Krakowa i Torunia. Nadanie okrętom nazw miast było szczególnym podkreśleniem związków Marynarki Wojennej z różnymi regionami kraju. Jednocześnie jest świadectwem, że nie tylko polskie Wybrzeże leży nad Bałtykiem lecz cała Polska jest państwem morskim. Dla […]

Read More

Okręt ORP POZNAŃ

Okręty transportowo-minowe (projekt 767, typ „LUBLIN”) ORP „POZNAŃ” Okręty przeznaczony jest do wykonywania następujących zadań:     załadowania na nieuzbrojonym brzegu, transporty morzem i wyładunku w warunkach bojowych na nieuzbrojonym brzegu pojazdów i żołnierzy (pojazdy pływające mogą opuszczać okręt na głębokiej wodzie), przeładunku na pełnym morzu pojazdów z innych okrętów tego samego typu w systemie „ro-ro” […]

Read More

XX rocznica podniesienia bandery na ORP „POZNAŃ”

W piątek, 18 marca 2011 r., minęło 20 lat służby ORP „POZNAŃ” pod biało-czerwoną banderą. Przez ten czas okręt przepłynął ponad 50 tysięcy mil morskich, uczestniczył w największych manewrach międzynarodowych na Bałtyku. Na jego pokładzie wyszkoliło się ponad 1000 oficerów, podoficerów i marynarzy. Do Świnoujścia, na uroczystości 20. rocznicy podniesienia bandery na okręcie patronackim miasta […]

Read More