XX rocznica podniesienia bandery na ORP „POZNAŃ”

W piątek, 18 marca 2011 r., minęło 20 lat służby ORP „POZNAŃ” pod biało-czerwoną banderą. Przez ten czas okręt przepłynął ponad 50 tysięcy mil morskich, uczestniczył w największych manewrach międzynarodowych na Bałtyku. Na jego pokładzie wyszkoliło się ponad 1000 oficerów, podoficerów i marynarzy.

Do Świnoujścia, na uroczystości 20. rocznicy podniesienia bandery na okręcie patronackim miasta Poznania, udała się delegacja, m.in. matka chrzestna okrętu Maria Łbik, zastępca prezydenta Poznania Tomasz Kayser, przedstawiciele Biura Kształtowania Relacji Społecznych, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP „POZNAŃ” Małgorzata Borowiak, poprzedni dowódcy okrętu oraz szef sztabu 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych kmdr ppor. Grzegorz Okuljar. Dowódcę 8 Flotylli Obrony Wybrzeża reprezentował kmdr Krzysztof Zdonek – szef szkolenia flotylli.

Zgodnie z marynarską tradycją rocznica pierwszego podniesienia bandery jest dla okrętu i jego załogi najważniejszym dniem w roku. Na okręcie podniesiono tego dnia wielką galę banderową oraz ogłoszono uroczysty apel. Podczas zbiórki dowódca ORP „POZNAŃ” kmdr ppor. Jacek DOROŚ odczytał rozkaz okolicznościowy oraz przywitał zaproszonych gości. Święto było okazją do uhonorowania kadry i marynarzy wyróżnieniami.

admin -

Comments are closed on this post.